Трудоустрояване

Изискванията за трудоустрояване са поместени в Кодекса на труда, Наредба за трудоустрояване, Наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност и други. Според българското законодатеслтво всеки работодателят наел на трудов договор повече от 50 работещи е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за лица в намлена трудоспособност, бременни […]