Денят на народните будители – минали и настоящи

Днес е Денят на народните будители. Обикновено представата за тях свързваме с всички книжовници, революционери, духовници, дали своя принос в борбата за национално освобождение от османска власт. В такъв случай можем ли да говорим за съвременни будители? Или това е невъзможно в днешната объркана в ценностно отношение действителност? За да отговорим на тези въпроси, преди всичко е необходимо да разгледаме понятието „будител“ и неговото значение. „Будител“ идва от будя, събуждам. Пробуждане на съзнанието, съживяване на […]