Комитет и/или Група по условия на труд

КУТ / ГУТ Какво е КУТ / ГУТ? КУТ – Комитет по условия на труд; ГУТ – Група по условия на труд. Кога се създават КУТ и ГУТ Комитет по условия на труд (КУТ) се изгражда в компании с повече от 50 броя работници и служители. В състава му влизат до 10 члена: представители на […]