Декларация по чл. 15 – 2018

Уважаеми партньори,

В срок до 30 април 2018 г., трябва да бъде подадена годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Декларацията се подава в териториалното поделение на Инспекция по труда.

Задължение за подаването на декларацията имат всички предприятия, които имат нает персонал или работят в съдружие.

През 2018 г., декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава за нови предприятия, стартирали дейност през предходната година, т.е. отчетната година и при промяна на данни и обстоятелствата от предходната година.

Какво е Декларация по чл. 15 и трябва ли да подавам такава тази година?

От тази година отпада задължението за подаване на уведомление, при липса на промени в декларираните с предходната декларация обстоятелства.


NB! За всички наши клиенти ние ще попълним и подадем в Инспекция по труда декларацията за Вашата кампания, за което можете да предоставите необходимите данни, като отворите тази връзка: https://goo.gl/forms/JONNzLWWgWspN0gr1

За въпроси и допълнителна консултация, моля да се свържете с нас на мейл: office@teamprevent-bg.com


 

Leave a reply