Декларация по чл. 15 – 2018

Уважаеми партньори, В срок до 30 април 2018 г., трябва да бъде подадена годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Декларацията се подава в териториалното поделение на Инспекция по труда. Задължение за подаването на декларацията имат всички предприятия, които имат нает персонал или работят в съдружие. През 2018 г., декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава за нови предприятия, стартирали дейност през предходната година, т.е. отчетната година […]

Застраховка трудова злополука

В неофициалният раздел на ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. бе публикувана информация за Застраховка трудова злополука – Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г., с която се определя коефициентът на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г., при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „Трудова Злополука“. Задължителното застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на […]

Денят на народните будители – минали и настоящи

Днес е Денят на народните будители. Обикновено представата за тях свързваме с всички книжовници, революционери, духовници, дали своя принос в борбата за национално освобождение от османска власт. В такъв случай можем ли да говорим за съвременни будители? Или това е невъзможно в днешната объркана в ценностно отношение действителност? За да отговорим на тези въпроси, преди всичко е необходимо да разгледаме понятието „будител“ и неговото значение. „Будител“ идва от будя, събуждам. Пробуждане на съзнанието, съживяване на […]