Декларация по чл. 15 – 2018

Уважаеми партньори, В срок до 30 април 2018 г., трябва да бъде подадена годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Декларацията се подава в териториалното поделение на Инспекция по труда. Задължение за подаването на декларацията имат всички предприятия, които имат нает персонал или работят в съдружие. През 2018 […]

Застраховка трудова злополука

В неофициалният раздел на ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г. бе публикувана информация за Застраховка трудова злополука – Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г., с която се определя коефициентът на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г., при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „Трудова Злополука“. […]

Денят на народните будители – минали и настоящи

Днес е Денят на народните будители. Обикновено представата за тях свързваме с всички книжовници, революционери, духовници, дали своя принос в борбата за национално освобождение от османска власт. В такъв случай можем ли да говорим за съвременни будители? Или това е невъзможно в днешната объркана в ценностно отношение действителност? За да отговорим на тези въпроси, преди […]

Трудова медицина от ново поколение

Трудовата медицина има нужда от промяна и реално изпълнение! „Винаги избирайте най-трудния път – на него няма да срещнете конкуренти.“ – Шарл дьо Гол Ние от Тийм Превент България се стремим да бъдем различни, да бъдем полезни и сме коректни! През последните 10 години се сблъскахме с много неправди, удари под кръста и разбрахме, че не […]

Електромагнитни полета

Електромагнитни полета – нова наредба, нови правила. На 01.03.2017 г. влезна в сила – НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 15 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА. С наредбата се определят минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове […]