Ние даваме на нашите клиенти комплесни услуги с цел постигане на определени резултати. Ние искаме нашите клиенти да се чувстват спокойни, сигурни и да мислят за своите основни задължения и бизнес. Под комплесни, ние разбираме извършването на цялостни услуги или решения като Управление на стреса на работното място, обслужване от Служба по трудова медицина и много други.

„ТиймПревент България“ предлага цялостно обслужване, съобразено с изискванията на българското и европейското законодателство, както и с индивидуалните потребности на клиента в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Според нуждите на Вашата компания, извършваме консултации, подготовка на документи:

 • Оценка на риска
 • Група / комитет по условия на труд
 • Инструкции
 • Обучения
 • Измервания
 • Инструктажи
 • Заповеди и вътрешно фирмени дикументи
 • Програми за превенция
 • Одитиране и контрол
 • Аутсорс
 • И много други

За по-пълно обслужване, ориентирано към специфичните потребности на Вашия бизнес, предлагаме професионални комплексни решения по всички въпроси свързани със здравословните и безопасни условия на труд и трудова медицина.