Служба по трудова медицина / Здраве и безопасност за Вашите служители

Служба по трудова медицина или по-скоро осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд или БЗР. Всичко това е страната на една и съща монета. Ние от Тийм Превент България сме консултантска фирма по въпросите на здравето и безопасността. Към нас има регистрирана, според изискванията на законодателството, Служба по трудова медицина.

Ние може да Ви предложим комплексни услуги за управление на безопасността и запазване здравето на работещите. Ние ще разработим всички документи, които държавните органи /Инспекция по труда, НОИ, Агенция по заетостта и др./ искат, но ще Ви дадем и сигурността, че сте защитени и правите най-доброто за Вас и Вашите служители.

Нашите комплексни продукти са разработени според спецификата на съответния икономически сектор и дават спокойствие на нашите клиенти.

Здравословни и безопасни условия на труд / Защо да обръщаме внимание?

Всички ние трябва да проявяваме активно отношение към здравословните и безопасни условия на труд, тъй като една сериозна злополука или смъртен случай във Вашето предприятие може да има тежки последици.

Последиците може да включват финансови загуби и страдания за Вас, Вашето семейство или Вашите работници.

Като работодател, Вие бихте желали да намалите или да избегнете разходите, свързани със:

 • медицински разноски (включително първа помощ) и разходи за фармацевтични продукти;
 • застрахователни разходи;
 • съдебни такси, произтичащи от граждански дела или наказателни производства;
 • прекъсване или закриване на дейности;
 • щети по машини и инфраструктура;
 • набиране и обучение на нови и заместващи работници;
 • отрицателни публикации и накърняване на репутацията;
 • загуба на продукция.

Чрез качество и отговорност можем да избегнем всичко това. Нека заедно направим здравето и безопасността нещо реално!

Тийм Превент България / Нашите основни принципи

Ние сме предсказуем партньор

За нас

При клиента в нужния момент

История

Спазваме обещанията си

Защо?

Изисквания / Законодателство и нормативи

Всеки един работодател, без значение на големината и вида на дейност, е задължен да осигурява на своите служители обслужване от регистрирана Служба по трудова медицина.

Нормативи:

 • Кодекс на труда
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Над 80 нормативни акта

Отговорност / даваме смисъл на изискванията

Ние от Тийм Превент България искаме да дадем смисъл на изискванията по ЗБУТ. Безопасността е нещо изключително важно и не трябва да се подценява.

Как го правим ние:

 • Създаване на работеща документация
 • Без Copy/Paste
 • Повишаване на културата по ЗБУТ

Според българското законодателство, без значение, че имате сключен договор със Служба по трудова медицина, работодателят носи цялата отговорност?!? Ние искаме да променим това! Нас не ни е страх да застанем пред проблемите и да ги решим.

Как го правим ние:

 • Даваме гаранция за нашата работа
 • Споделяме Вашата отговорност
 • Ние сме партньор на работодателя

Запитване за оферта

Изпратете ни запитване, на което ще Ви изпратим подробна оферта с цена за нашите услуги.