Календар / по ЗБУТ

Искаме да систематизираме задачите Ви по ЗБУТ! Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на ТиймПревент България за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.

Тук ще намерите нашия „настолен“ календар! От всякъде по всяко време, чрез нашия сайт ще може да достъпнете този календар.

e-Cal / електронен календар по ЗБУТ

В 21 век има много и различни решения! За това и ние искаме да Ви дадем повече възможности. В тази връзка от 2018 година вече имаме и Електронен календар по ЗБУТ.

Календарът отновно е подреден по месеци, но дава повече визуални възможности при решаването на задачите и отчета на работа.

Електронния вариант по доста полезен, защото може да включите и Вашите персонални задачи.

Нашия електронен календар може да изтеглите от ТУК!

Може да го ползвате както намерите за добре и без ограничения. Може да до споделяте и разпространявате. Ние търсим да улесним Вашата работа и няма да претендираме за авторски права… е ако кажете една добра дума за нас… ще сме благодарни!

личен календар / Персонално решение

Ние може да разработим и създадем „личен“ или по скоро фирмен календар по ЗБУТ за Вас! Само с Вашите задачи, срокове, изисквания, стандарти и други.

Предимстава:

  • Подобрява организацията;
  • Подобравя отчетността;
  • Ясни задачи за месеци напред;
  • Ясна структура на работата;
  • Подреждане на приоритетите;
  • Реално решаване на задачите.

Този календар може да бъде на хартия или електронен. В него може да се включат и други срокове извън задачите по ЗБУТ.

От тук може да подадете заявка за изготвяне на Личен календар по ЗБУТ.

Все още се колебаете?

Попитайте ни за всичко, което Ви интересува, а ние гарантираме, че нашите експерти и консултанти ще отговорят на всяко едно Ваше запитване!