Управление / на личните данни

До 25 Май 2018 г. всички предприятия /държавни институции, търговски дружества, неправителствени организации, училища, детски градини, болници, социални институции и др./ трябва да са разработили и внедрили система за управление на личните данни. Тази система трябва да включва точна, ясна и лесно разбираема структура и последователност на методите и принципите на събиране, обработване, съхраняване и унищожаване на лични данни.

Важни моменти / При изиксванията за защита на личните данни

Краен срок 25.05.2018

Управление на риска

Процедура за изтриване на лични данни

Съгласие, прозрачност, документиране и отчетност

Попитайте ни за всичко, което Ви интересува, а ние гарантираме, че нашите експерти и консултанти ще отговорят на всяко едно Ваше запитване!

Примерни документи

Тук може да намерите общи примерни документи във връзка с темата Защита на личните данни. Обръщаме внимание, че тези документи са образци и трябва да бъдат пригодени за нуждите на Вашето предприятие.

Повече инфо

Органиграма

Всяка една структура, дейност или документация трябва да има своята отганизационна схема. Органиграмата за документацията за защита на личните данни дава една обща картина на това какво трябва да имаме.

Повече инфо

След 25-ти Май 2018

След много писаници, коментари и други искаме да кажем едно важно нещо - след 25 Май 2018 година земята ще продължи да се върти и живота ще продължи да съществува.

Повече инфо