Защита на личните данни / след 25 Май 2018

Изисквания на Закона за защита ли личните данни

Към днешна дата 16 Май 2018 година все още няма изменения за Закона за защита на личните данни във връзка с Регламанта за защита на личните данни. Има проект за изменение и допълнение, които все още се обсъжда.

По всичко изглежда, че към 25 Май 2018 г. изменения в закона няма да има. НО!!! това не осзначава, че изискванията не важат. Точно обратното има европейски регламент, който е в сила, и който е задължителен за всички държави членки на Европийския съюз, в това число и България.

Проверки и санкции

 

Проверки по изискванията на Закона за защита на личните данни ще извършва Комисията за защита на личните данни. Тези проверки ще могат да бъдат планови, по сигнал или по жалба. Екипът на Комисията ще извършва проверки, ще дава предписания и ще съставя актове.

В проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни се предвиждат глоби в размер от 10 000 до левовата равностойност на 20 000 000 евро.

На контрол подлежат всички предприятия /фирми, училища, детски градини, държавни администации и др./ в България.