Примерни документи / във връзка със защитата на личните данни

Защитата на личните данни е позната тема в България от 2008 година.

Всеки от нас в годините на зад е разработвал документи, процедури, политики и други. Също така се е регистрирал като администратор на лични данни в Комисията за защита н аличните данни.

Тук искаме да Ви дадем примерни документи, които да доразработите и ползвате във Вашето предприятие.