Какво е ВФО? / и как може да ни е от полза

ВФО е съкращение на вътрешно-фирмено обучение. Това са обученията, които може да поръчате за Вашият екип като Вие определите датата и мястото на провеждане.

Всяко ВФО може да бъде модифицирано за Вашите специфики и потребности чрез предварителна адаптация. Тя представлява поредица от няколко въпроса, с помощта на които екипът ни се ориентира в нивото на обучаемите и естеството на проблемите, които срещат. Адаптацията може да се направи само с ръководителя на екипа или с всички служители – става бързо и лесно – онлайн.

ВФО Ви гарантира, че всяка тема, пример, упражнение и документ от материалите ще са приложими и полезни за Вас и Вашата дейност.

Категории / по ВФО, които сме разработили

ЗБУТ

ЗБУТ

Серия “Здравословни и безопасни условия на труд” – съкратено ЗБУТ – е най-важната ни категория, тъй като се отнася за здравето и безопасността на Вас и Вашите служители и е създадена и разработена от експертите ни в Службата по трудова медицина към Тийм Превент България. Серията разполага с над 50 теми и обучения.

Право и Човешки ресурси

Право и Човешки ресурси

Серията “Право & Човешки ресурси” е създадена и разработена от Юридическа компания Респонса (съдружник в ТиймПревент България) и Академия Респонса в помощ на експертите и специалистите в областта на управлението на човешките ресурси, счетоводители, които се занимават с тази материя, управители на разрастващ се бизнес, както и всички, чиято работа е свързана с управлението на човешките ресурси.

Серията е изцяло практическа, което я прави уникална сред останалите подобни обучения и се състои от 10 модула.

Мениджмънт и лидерство

Мениджмънт и лидерство

Серията “Мениджмънт и Лидерство” е една от сравнително нова серия, която непрекъснато се развива. Заради естеството на материята всеки модул може да бъде направен под формата на обучение или на тема, в зависимост от нуждите на обучаемите.

Най-популярни / обучения