Пожарна и аварийна безопасност / Обучение на промоция!

Знаете ли, че пожара е един от най-разпространените рискове в сървеменото ежедневие? Знаете ли, че има различни видове огън и източници на огън? Знаете ли, че е много опасно да гасите огън, ако не знаете правилно неговия източник и как да действате в определена ситуация!

Според Вас какво ще стане, ако загасите малък пламък, който е предизвикан от горящи кабели с чаша вода?

В сравнение с предходни години броя на пожарите се е увеличил драстично!  Знаете ли как да предпазите Вас, Вашите служители, колеги и Вашето семейство? Знаете ли кои са нещата, които трябва да направите, ако възникне пожар?

При анализа на възникналите пожари по отрасли най-голям брой са тези, възникнали в офиси и жилища. На второ място са пожарите в отрасъл транспорт. Трето място заема селското стопанство. На четвърто място са пожарите в отрасъл промишленост. На пето място са пожарите в отрасъл търговия. Пожарите в горския фонд са една на шесто място.

Най-честите причина за възникване на пожар са – късо съединение, небрежност при боравене с открит огън и техническа неизправност.

Ние можем да Ви предложим знания и умения, с които да намалим риска и да се държим адекватно при аварийна ситуация.

Теория и практика в едно

Екип от опитни професионалисти и пожарникари

Разглеждаме Вашите казуси, а не измислени

Пожарна безопасност / Повече информация

Обучението има три варианта:

  • Вариант 1: 2 уч.часа – теоритично обучение
  • Вариант 2: 4 уч.часа – теория и учебна евакуация
  • Вариант 3: 4+ уч.часа – теория + практическо гасене на пожар

–-

В обучението ще бъдат засегнати както действията по време на пожар, така и превенцията за предотвратяването му. Някои от основните моменти в обучението ще бъдат: Видове пожар; Най-чести причини за възникване на пожар в сграда; Поведение при пожар в сграда; Начини за прекратяване на горенето; Опасности за хората; Видове пожарогасители; Как да използваме пожарогасителите; Правила при пожарогасене; Правила за евакуация при пожар, бедствие или авария от сградата

Според препоръки на Европейската агенция по здравословни и безопасни условия на труд минимум 10% от служителите трябва да бъдат обучени да оказват първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност.

Място / на провеждане

При нас.

В нашия централен офис в гр. София разполагаме с оборудвана зала за обучения. Залата е с капацитет от 10-12 човека. Залата предоставя всички удобства за качественото провеждане на едно обучение. В близост до залата има паркинг и ресторант.

За използването на залата няма да има допълнителни такси.

В помещение предоставено от Вас.

Ние сме мобилни и можем да дойдем на всякъде! Ако правим обучението при Вас, Вие трябва да осигурите всички условия за првеждането му. На нашите обучения използваме мултимедия за презентации, която трябва да бъде осигурена от Вас.

Също така при тази опция ще има допълнителни разходи за транспорт, командировачни и настаняване на нашия екип, ако това е необходимо.

Външна зала

Вече 10 години се занимаваме с организиране на обучения и различни мероприятия. За този период изградихме мрежа от партньорства със зали и хотели в цялата страна. Ако избетере този вариант ние можем да Ви предложим конкретни решения.

Варианти / и цени

Вариант 1

300лв.

Цената включва:

 2 уч. часа

За група до 15 човека

Обучение с висококвалифициран лектор

Транспортни и организационни разходи за рамките на София

Вариант 3

500лв.

+ 35 лева на човек за участие в гасенето

Цената включва:

 4 уч. часа

За група до 15 човека

Обучение с висококвалифициран лектор

Транспортни и организационни разходи за рамките на София

Всички посочени цени са БЕЗ ДДС.

Коментари / Какво мислят клиентите за това обучение