Безопасно Училище / здравето на първо място

Безопасно Училище … ние ви предлагаме обслужване от Служба по трудова медицина и още нещо…

Услугите, които Ви предлагаме са резултат от дългогодишната ни практика като консултант по здравословни и безопасни условия на труд на повече от 300 учебни заведения на територията на цялата страна.

Ние знаем, колко важно е за Вас да оправдаете доверието, както на административните органи, така и на родителите на Вашите ученици и широката общественост като цяло.

Ние, от ТиймПревент България, декларираме, че сме в състояние да отговорим на високите изисквания и стандарти на Вашето училище.

Защо да изберем / Безопасно училище?

Визуализации по ЗБУТ!

Позване на експертни знания, опит, Know-How и работещи решения.

Споделяне на опит от над 150 училища!

Поемаме отговорността и даваме гаранции!

Цели / какво правите Вие и какво ние

Ето и част от услугите:

 • Достъп до уникална интерактивна система;
 • Обслужване от Служба по трудова медицина;
 • Оценка на риска;
 • Вътрешни документи по ЗБУТ;
 • Консултиране;
 • Физиологичен режим на труд и почивка;
 • Кампании по ЗБУТ;
 • Приоритетен достъп до обучения;
 • Отличителни знаци, че учебното заведение инвестира в безопасност;
 • Различни видове одити;
 • Измервания на преференциални цени;
 • и много други!

Свържете се с нас и се запознайте с пакетите свързани с Безопасно Училище.

Ние носим отговорност за действията си!

Все още се колебаете?

Попитайте ни за всичко, което Ви интересува, а ние гарантираме, че нашите експерти и консултанти ще отговорят на всяко едно Ваше запитване!