Аутсорс по ЗБУТ / Делегирайте ни отговорността

Нашия опит показва, че работодателите, които са се възползвали от тази или подобни услуги са свели рисковете на работното място до минимум, нямат наложени актове във връзка с здравословни и безопасни условия на труд, злополуките са спаднали с над 85% и нямат плащания по обезщетения присъдени от съда. Също така са намалили разходите си за здраве и безопасност с над 40%.

Делегирайте ни правата и задълженията по здраве и безопасност! Оставете ние да се справим с този въпрос.

Защо / да ползвате аутсорс?

Намаляване на разходите!

Позване на експертни знания, опит, Know-How и работещи решения.

Прехвърляне на отговорността и риска.

Без инвестиции в перонал, работно място, обучения и други.

Цели / какво правите Вие и какво ние

Всеки един работодател, без значение на големината и вида на дейност, е задължен да осигурява на своите служители здравословни и безопасни условия на труд! Но какво всъщност означава това?

Нашата цел е Вие да се фокусирате върху дейността на компанията Ви и да я развивате. За нас остава да поемем здравето и безопасността и да Ви подпомагаме.

Цели:

 • Изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Превенция на риска;
 • Намаляване на разходите;
 • Оптимизиране на инвестиците;
 • Решаване на конкретни проблеми;
 • Реално извършване на инструктажи на работниците и служителите;
 • Създаване и поддържане на вътрешно-фирмена организация по безопасност;
 • Изпълнение на сроковете свързани с дейността на Инспекцията по труда;
 • Информираност на персонала.

НАД

800

РЕШЕНИ КАЗУСА

БРОЙ

50

КЛИЕНТИ НА УСЛУГАТА

БРОЙ АКТОВЕ

0

ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

Решение / което води до успех!

Високо квалифициран експерт от Тийм Превент България ще работи с Вас по решване както на ежедневните задачи, така и по всички казуси, свързани с дейността по ЗБУТ.

Всъщност Вие ще виждате и ще контактувате с един човек, но зада този човек стой цял екип и стотици години опит.

Услугата ни „Аурсорс по ЗБУТ“ не боледува и не излиза в отпуска. С това решение Вие не правите инвестиция в работно място, компютър, обучения, квалификации, заплати и осигуровки, а в същото време получавате решения!

Предимстава:

 • Намаляване на разходите на Възложителя в условията на финансова и икономическа криза, чрез избягване на актове и обезщетения;
 • Намаляване на разходи за назначаване на специализиран персонал;
 • Намаляване на разходи по подбор и обучения на специализиран персонал;
 • Ползвате както опита, знанията и уменията на всички специалисти на ТиймПревент България, така и на всички наши европейски партньори;
 • Ползвате знанията и уменията целия екип на Тийм Превент България;
 • Запознаване с добрите практики в подобни предприятия както от България така и от Европа;
 • Фиксирани разходи.

Все още се колебаете?

Попитайте ни за всичко, което Ви интересува, а ние гарантираме, че нашите експерти и консултанти ще отговорят на всяко едно Ваше запитване!