Тийм Превент Академия / за знания и умения

“ТиймПревент България” ООД разполага с голям обучителен център. Дейността на центъра е насочена към обучения в сферата на безопасните и здравословни условия на труд, трудова медицина, хигиена и безопасност на храните и българското и европейското трудово законодателство. Центърът работи с високо квалифицирани лектори, доказани професионалисти в сферата, в която работят. Дейността на центъра е насочена към държавния и реалния сектор.

За организирането и провеждането на обученията, „ТиймПревент България“ ООД работи съвместно с „Български институт по здравословни и безопасни условия на труд“ ООД, „Балкански институт по труда и социалната политика“ и „Академия Респонса“ ООД.

Форми на обучение / разнообразие с цел

ВФО

Повече

e-learning

Повече

Цел / Академия за добри практики

Дейността на този център е насочена към тясно специализирани обучения за отделни целеви групи с техните специфики. Също така, организираме и провеждаме вътрешнофирмени обучения и тийм билдинг мероприятия, съобразени с всички особености и изисквания на компанията, която ще бъде обучавана или сплотявана.

Целта ни е законосъобразно и максимално ефективно да подпомогне отговорната работа на работодателя и неговия екип.

Предлага следните услуги – организиране и провеждане на семинари, конференции, обучения, дискусии, тийм билдинг програми, вътрешно-фирмени обучения, е-обучение (интернет обучение), следдипломни квалификации, издателска дейност.